Pravidlá - Občania obce Melčice-Lieskové

Navigácia: Pravidlá

Pravidlá

Všetci uživatelia sa zaväzujú že budú dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Každý užívateľ je poviný pravidelne sledovať, brať na vedomie a plne akceptovať tieto "Pravidlá".

- Neporušujte zákony SR pretože nesiete zodpovednosť za to, že obsah webu nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

- Urážky, rasizmus a vulgarizmus je zakázaný.

- Nesmiete svojimi príspevkami (článkami, informáciami atď..) vyvolávať verejné pohoršenie.
- Používanie stránok je bezplatné. Pri porušení hociktorého pravidla môže byť užívateľovi zmazaný celý web bez udania dôvodu.

- Krivé obviňovanie, ohováranie a nepodložené napadánie je zakázané.

- Je prísne zakázané ponúkať a nabádať na kopírovanie diskiet/cd/dvd a inych médií, na ktoré nemáte príslušné autorské práva.

- Zakazuje sa používánie vtipov a príspevkov s tématikou postihnutých, sexuálnej orientácie, pornografie, náboženstva alebo rasovej diskriminácie.

- Na web nesmiete vkladať reklamu firiem a iných ziskových organizácií. Povolená je iba reklama na neziskové projekty. Tento zákaz platí aj pre bartrovú (výmennú) reklamu a kontextovú reklamu (AdSense, eTarget)

- Medzi prevádzkovateľom (Obec Melčice-Lieskové) a uživateľom nevzniká pracovnoprávny vzťah. Názory vyjadrené na nemusia byť v súlade s postojom prevádzkovateľa a nemožno ich považovať za názory prevádzkovateľa.

- Obec Melčice-Lieskové nezodpovedá za textový a ani grafický obsah webov ktoré sú na adrese www.obcan.melcice-lieskové.sk/xxx-yyy/ (xxx-yyy - meno-priezvisko).

- adresa webu bude pozostávať z nasledujúcich údajov:
www.obcan.melcice-lieskové.sk/xxx-yyy/ kde xxx-yyy je meno a priezvisko občana ktorý má pridelený tento webový priestor.


Dátum poslednej aktualizácie: 30.03.2007